Najważniejsze wydarzenia - rok 2012

2013-01-13 12:16

Najważniejsze wydarzenia minionego roku 2012

 

W minionym roku, jako wspólnota parafialna przeżyliśmy uroczystość I Komunii św., Bożego Ciała, odpust parafialny ku czci naszego Patrona Św. Brata Alberta w połączeniu z jubileuszem 25 - lecia  kapłaństwa, dożynki parafialne i dożynki gminne w Procyniu

W tym czasie młodzież i dzieci przygotowały:

 • 8 stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Różanny wystawiły jasełka.
 • 21 stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej  z Orchowa wystawiły jasełka.
 • 26 maja wieczornicę z okazji Dnia Matki w połączeniu z grillem, na działce, przed plebanią
 • 18 września z okazji Uroczystości Św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży została odprawiona Msza św. intencji młodzieży. W czasie Mszy św. został wyświetlony film pt. „Oskar i pani Róża”, opowiadający o towarzyszeniu przez Panią Różę, małemu chłopcu, Oskarowi, któremu pozostało kilkanaście dni życia.
 • 10 listopada ministranci i lektorzy brali udział w spotkaniu służby liturgicznej, w czasie którego odbył się konkurs liturgiczny. W grupie ministrantów pierwsze miejsce zajął Patryk Roszak, w grupie lektorów pierwsze miejsce zajął Piotr Bukowski.
 • 16 listopada  wieczornicę o przemijaniu  w połączeniu z fragmentami filmu o życiu i śmierci wielu znanych ludzi.

 

     W Wielkim Poście przeżyliśmy rekolekcje, które poprowadził Ksiądz Sławomir Brząkała, wikariusz z Gębic. 31 marca byliśmy na Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli Poznańskiej.

W tym świętym czasie był  dzień skupienia dla Matek Różańcowych.

 

Były dwa wyjazdy do kina dla dzieci i młodzieży, na film pt. „ Bitwa o Wiedeń” i „Asterix i Obelix w słuzbie Jego królewskiej mości”.

Dla wszystkich chętnych z parafii i nie tylko, był wyjazd na pięciodniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Zwiedziliśmy Kielce, Opatów, Sandomierz, Kazimierz nad Wisłą, weszliśmy na Łysą Górę, gdzie znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Poza tym zwiedziliśmy wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc.

6 sierpnia była pięciodniowa wycieczka  dla Służby Liturgicznej do Chojnika, Wrocławia, w Góry Stołowe i Gołuchowa. Przy tej okazji pragnę podziękować za zaangażowanie Rodziców, którzy zachęcili swoje dzieci, aby byli ministrantami i lektorkami. Mamy w parafii 40 osób w Służbie Liturgicznej.

16 sierpnia był zorganizowany wyjazd autokarowy do Malborka i Krynicy Morskiej.

W ciągu roku szkolnego i w ferie zimowe Służba Liturgiczna korzystała z Hali Sportowej w Zespole Szkół w Orchowie i Szkoły Podstawowej w Różannie.

11 lutego, z okazji Dnia Chorego, Panie z Zespołu Parafialnego Caritas przygotowały i ugościły Osoby Chore i Starsze na plebanii.

26 maja, z okazji Dnia Matki, przygotowały poczęstunek dla wszystkich Matek, które wzięły udział we Mszy św. i w wieczornicy. Przed wspomnieniem Św. Marcina, Panie upiekły rogale i za symboliczną złotówkę je sprzedały. Zebrane pieniądze przeznaczyły na cele charytatywne w naszej parafii. Poza tym rozprowadziły dary z Caritasu, dla wielu rodzin z naszej parafii, za kilkanaście tysięcy złotych. Poza tym przygotowały w miesiącu lipcu grilla, w czasie zabawy, w ogrodzie przed  plebanią. Za ofiarowany czas i wysiłek składam serdeczne Bóg zapłać.

 

Bardzo dziękuję dzieciom, młodzieży i dorosłym za ubogacenie, i to na różny sposób, naszego życia parafialnego. Przy tej okazji bardzo proszę Was wszystkich o jeszcze większą aktywność w naszym życiu parafialnym, aby Kościół był rzeczywiście naszym domem.

 

Jeśli chodzi o prace remontowo - budowlane, to zostały wstawione 2 witraże, w ścianie bocznej kościoła, którego sponsorami byli rodzice dzieci, które przystąpiły w minionym roku do I Komunii św. i ksiądz proboszcz, który przeżywał jubileusz 25 – lecia kapłaństwa oraz Rodzina Mikulskich z Kamionka z Radą Parafialną. Sponsorom jeszcze raz bardzo dziękuję.

Wiosną 2012 roku postawiliśmy na działce, przed plebanią altanę, która kosztowała ok. 5000 pln.. Przy tej okazji bardzo dziękuję Panom z Procynia i Różanny za poświęcony czas i wysiłek przy budowie altany.

Jesienią 2012 roku wymieniliśmy wzmacniacz i mikrofony w kościele. Koszt 6 210 pln.. W tym samym czasie zostały ocieplone ławki na chórze. Koszt ok. 1000 pln..

Poza tym zostały zakupione ornaty, lekcjonarze i wiele rzeczy, które ubogacają i upiększają liturgię i obejście kościoła i plebanii. Bardzo dziękuję sponsorom za złożone ofiary.     

      

Dziękuję Panu z Procynia za wszelkie prace remontowo budowlane.

Dziękuję Paniom z Procynia i Różanny za pomoc przy sadzeniu kolejnych drzew, krzewów i kwiatów, na polu, ofiarowanym przez Pana Ryszarda Świtka.

Dziękuję Panom z Różanny za ścinanie trawy i przycinanie żywopłotu.

Dziękuję paniom z Różanny za sprzątanie terenu przy kościele.

Dziękuję Rodzinom z poszczególnych wiosek za sprzątanie kościoła.

Dziękuję Paniom i Panom oraz młodzieży za wszelkie prace związane z zagospodarowaniem piwnicy, w której jest miejsce na bibliotekę z czytelnią, salkę komputerową, zaplecze kuchenne i pokój z korytarzem. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do korzystania z biblioteki, w której jest przeszło 3000 książek i z czytelni, w której jest komputer z internetem i drukarką.  Miejsce dla 9 osób. W czytelni dzieci i młodzież może się uczyć i czytać lektury i ciekawe książki.

Dziękuję Parafianom i wielu życzliwym osobom spoza parafii za ofiarowane książki do biblioteki.

Dziękuję  Panu z Różanny za zainstalowanie nowych przewodów i lamp w piwnicy i na zewnątrz.

Dziękuję wszystkim Parafianom za ofiarność i za życzliwość, której doświadczyłem wiele razy.

Dziękuję Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej za wszelką pomoc.

Dziękuję Panu Organiście i Pani Justynie za ubogacenie liturgii; Panom Kościelnym za zaangażowanie i pomoc we wszystkich pracach w naszej parafii.

Dziękuję Służbie Liturgicznej za ofiarną służbę przy ołtarzu i za to, że wspomagali mnie i ubogacali na różny sposób życie naszej wspólnoty parafialnej. Przy tej okazji zapraszam do służby przy ołtarzu dzieci i młodzież. Niech liturgia, która uobecnia samego Boga, będzie w jak najpiękniejszej oprawie.

 

W naszej parafii działają następujące grupy duszpasterskie:

 • Służba Liturgiczna, w której jest 40 osób (9 lektorek, 13 lektorów i 19 ministrantów) – osobą prowadzącą jest Pan Piotr Bukowski
 • Matki Różańcowe liczą 20 osób – osobą odpowiedzialną jest Pani Genowefa Bicka,
 • Rada Duszpasterska i Ekonomiczna liczy 22 osoby – osobą odpowiedzialną jest ksiądz proboszcz,
 • Parafialny Zespół Caritas liczy 8 osób - osobą odpowiedzialną jest ksiądz proboszcz,
 • Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej liczy 4 osoby – osobą odpowiedzialną jest ksiądz proboszcz,
 • Redakcja gazetki „Brat nasz święty” liczy 4 osoby - osobą odpowiedzialną jest ksiądz proboszcz.
 • Strona internetowa naszej parafii – odpowiedzialny Szymon Poniedziałek

Za wszystko, wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

 

    Jeśli chodzi o życie sakramentalne to, w minionym roku Sakrament Chrztu przyjęło sześćcioro dzieci:

Oliwia Banaszak

Ksawery Twarużek

Monika Paluszyńska

Nikola Ksiąg

Sandra Kaczmarska

Julia Lena Kantorska

 

O sześćcioro dzieci mniej niż w 2011 roku.

Polećmy opiece Anioła Stróża wszystkie dzieci, które w minionym roku przez chrzest św. stały się dziećmi Pana Boga i ich Rodziców, aby byli dla nich  samą miłością:

„Aniele Boży, Stróżu mój… „

 

U I Komunii św., która była 3 czerwca, było ośmioro dzieci, w tym pięć dziewczynek i trzech chłopców, o pięcioro dzieci mniej niż w ubiegłym roku.

Pomódlmy się w intencji dzieci, które przyjęły I Komunię św. i ich Rodziców:

„Dziękuję Ci Jezu, za wielką miłość, jaką ich ukochałeś. Dziękuję Ci, że przyszedłeś do serc tych dzieci, by odtąd być z nimi jeszcze pełniej w ich radościach i smutkach. Chcesz, aby byli szczęśliwi i doszli do radości wiecznej. Prowadź ich, by zawsze czynili tylko dobro. Serce Jezusa, spraw, niech Cię kochają coraz więcej i uczą się miłości do ludzi przez całe życie. Spraw, aby zawsze doświadczali miłości Rodziców i życzliwości ludzi, których spotkają w swoim życiu. Amen”.

 

Sakramentu Bierzmowania nie było w minionym tym roku. Będzie w tym roku, w połączeniu z wizytacją

 

Sakrament Małżeństwa zawarło pięć par, tyle ile było w 2011 roku.

Polećmy w modlitwie tych, którzy zawarli Sakrament Małżeństwa: „Prosimy Cię Panie za tych którzy zawarli Sakrament Małżeństwa i są bliscy naszemu sercu. Bądź z nimi zawsze, by miłość, która ich łączy, potrafiła pokonać wszelkie przeciwności, by byli szczęśliwi tu na ziemi i w niebie. Bądź z nimi zawsze i spraw, aby nie zabrakło im ludzi bliskich i życzliwych, gdy przyjdą chwile próby i zwątpienia”.

 

Chorych i Starszych, których odwiedzałem z posługą sakramentalną było na początku roku dziewięćcioro, zostało sześćioro. Chorym życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Pomódlmy się przez wstawiennictwo Matki Bożej o zdrowie dla wszystkich Chorych i Starszych:

„Pod Twoja obronę…”.

 

Niestety, poza radosnymi chwilami w życiu naszej parafii były też i smutne. W minionym roku zmarło dwanaście osób (w tym sześć kobiet i sześciu mężczyzn):

 

Anna Binkiewicz, 101 lat

Marian Edward Bednarz, 54 lata

Jadwiga Kwiatkowska, 71 lat

Marian Franciszek Krzywiński, 61 lat

Władysław Pszczuliński, 78 lat

Stanisława Kasprzak, 64 lata

Helena Glabas, 94 lata

Arleta Buczkowska, 25 lat

Ludwika Stanisława Szalata, 73 lata

Franciszek Krzewiński, 78 lat

Andrzej Mikulski, 56 lat

Szczepan Lewandowski, 84 lata

 

O trzy osoby więcej niż w ubiegłym roku.

Polećmy Panu Bogu wszystkich, którzy odeszli z naszej wspólnoty w ostatnim roku:

„Wieczny odpoczynek … „.

 

Do Komunii św. przystąpiło dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć osób, o pięćset dwanaście osób więcej niż w 2011 roku.

Bardzo się cieszę, że wzrosła liczba osób przystępujących do komunii św.. Tym bardziej, że od 2006 roku do komunii św. przystępowało coraz to mniej osób. Nie wiem co lub kto był tego powodem. Jak sami mogliście zauważyć zawsze staram się być dostępny w konfesjonale, choć nie wszyscy chcą skorzystać z mojej posługi. Gdy wyjeżdżam zawsze zastępuje mnie jakiś ksiądz, aby w ten sposób nikt z Parafian nie był pozbawiony daru rozgrzeszenia i przebaczenia oraz codziennej komunii św..

 

Z ofiar złożonych przez Parafian w roku 2012 do kasy parafialnej wpłynęło 25 905 pln., o 2 763 pln. więcej niż w ubiegłym roku, a wydatków było 59 953 pln., o 3 235 pln. więcej niż w ubiegłym roku.

Jeśli chodzi o przychody, to nie liczyłem tego, co otrzymałem od wielu Parafian do koperty, na wymienianki, na spłatę kredytu, jak również od Sponsorów.

Nasza parafia nie ma długów względem państwa, oraz względem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Mamy dług za rok 2007 i część długu za rok 2012, względem Kurii Metropolitalnej. Ze względu na prace związane z postawieniem  podpór postanowiłem większość pieniędzy wpłacić na konto. Na koncie mamy przeszło 15 000 pln.,  nie  licząc pieniędzy, które otrzymaliśmy od Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, czyli  10 000 pln..

Wszystkim Parafianom dziękuję i proszę o pomoc, zwłaszcza w tym roku. Planuję podjęcie prac związanych z postawieniem podpór.

Za wszystko dziękuję i życzę całej wspólnocie błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.