Podsumowanie 2015 roku

2016-01-17 13:42

Najważniejsze wydarzenia w roku 2015

 

W czasie, kiedy jeszcze brzmią w naszych uszach kolędy, liturgia dzisiejsza wprowadza nas w tajemnicę chrztu Jezusa Chrystusa. W czasie chrztu, jak zanotował Ewangelista Łukasz „zabrzmiał głos Ojca – To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Wspominając święto Chrztu Pańskiego zastanówmy się jak my obdarzeni w Sakramencie Chrztu godnością dziecka Bożego, przeżyliśmy miniony rok w naszej parafii. 

 

W tym czasie przygotowano:

- 5 stycznia dzieci i młodzież wzięli udział w świątecznym

   śpiewaniu kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych

-  20 marca młodzież wraz z dorosłymi przygotowała rozważanie

   Drogi Krzyżowej na cmentarzu w Gębicach.

-  26 maja, dzieci i młodzież z okazji Dnia Matki przygotowały

   wieczornicę,

-  12 lipca Parafialny Zespół  Caritas wraz młodzieżą zaprosił

   wszystkich Parafian na festyn rodzinny,

- z okazji IV Tygodnia Wychowania, w niedzielę 13 września

  został wyświetlony film w naszym kościele pt. „Bóg nie umarł”

  a w  piątek, 18 września, przeżywaliśmy Uroczystość Św.

  Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży. Natomiast we wtorek,

  22 września był wyjazd do kina na film pt. „Czy naprawdę

  wierzysz?”

- 8 listopada było przedstawienie słowno muzyczne pt. „Jak

  babcia szykowała się do nieba”. Dla młodzieży, która

  przygotowała przedstawienie był wyjazd do kina na film pt.

  „Listy do M” część 2.

 

Panie z Parafialnego Zespołu Caritas  upiekły rogale z okazji Św. Marcina, które sprzedawały za symboliczną złotówkę. Zebrane pieniądze przeznaczyły na cele charytatywne w naszej parafii: przygotowanie Dnia Chorego, Dnia Matki, festynu rodzinnego, dożynek parafialnych i paczek dla dzieci i młodzieży z okazji wspomnienia św. Mikołaja. Zawsze, kiedy była taka potrzeba mogłem liczyć na ich pomoc. Za ofiarowany czas i wysiłek składam Paniom serdeczne -  „Bóg zapłać „.

 

W Wielkim  Poście przeżywaliśmy rekolekcje, które poprowadził Ks. Krzysztof Kubaszewski, wikariusz z parafii Wniebowzięcia NMP z Trzemeszna.

17 marca i 4 listopada był dzień skupienia dla Matek Różańcowych.

Dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Lichenia.

Dla wszystkich chętnych z parafii i nie tylko, zorganizowany był wyjazd na pięciodniową wycieczkę do Wrocławia, Szklarskiej Poręby, Świeradowa Zdroju, Lubomierza, zamku Czocha, zamku w Książu jak również opactwa w Krzeszowie.

W połowie lipca odbyła się pięciodniowa wycieczka  Liturgicznej Służby Ołtarza do Chojnika, Wrocławia, Barda Śląskiego, Osówki i zamku w  Książu . Przy tej okazji pragnę podziękować za zaangażowanie Rodzicom, którzy zachęcają swoje dzieci, aby byli ministrantami, lektorami i lektorkami i dają świadectwo swojej wiary. Dziękuję też wszystkich Parafianom i Gościom za  złożone ofiary do puszki, na wycieczkę LSO. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy około 3 500 pln..

W minionym roku LSO korzystała z Hali Sportowej w Zespole Szkół w Orchowie jak również z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Różannie, gdzie mogliśmy rozegrać turniej w tenisa stołowego. Dziękuję Dyrekcji Zespołu Szkół w Orchowie i Różannie za udostępnienie pomieszczeń szkolnych..

Przy tej okazji muszę przypomnieć, że LSO (grupa młodzieży z gimnazjum) zajęła drugie miejsce w diecezjalnych rozgrywkach w halową piłkę nożną w Murowanej Goślinie.

17 sierpnia był zorganizowany wyjazd autokarowy do Koszalina i Mielna.

 

Jeśli chodzi o prace remontowo – budowlane, to w minionym roku podjęliśmy wysiłek związany z ociepleniem kruchty i murów przy schodach prowadzących do kościoła. Koszt remontu wyniósł

5 600 pln..

Zakupiliśmy wannę do łazienki i wstawiliśmy nowe okno do sypialni. Koszt 2 500 pln..

Poza tym zostały zakupione ornaty, banery, alby i wiele rzeczy, które ubogacają i upiększają liturgię oraz  obejście kościoła i plebanii.

Przy tej okazji dziękuję Rodzinom, które organizują sobie czas, aby w każdą sobotę posprzątać kościół i część plebanii.

Bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za jakąkolwiek pomoc we wszystkich pracach w naszej parafii.

 

W naszej parafii działają następujące grupy duszpasterskie:

- Liturgiczna Służba Ołtarza, w której są 42 osoby

- Matki Różańcowe, których jest 20 osób,

- Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, w której jest 16 osób,

  zaangażowanych,

- Parafialny Zespół Caritas, w którym jest 7 osób,

- Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji

  Gnieźnieńskiej, w którym są tylko 4 osoby,

- Redakcja gazetki „Brat – nasz święty”, w której są 3 osoby.

  Poza tym w parafii pełnią posługę:

- Pan Organista Kazimierz Bicki

- Pani Justyna Barszcz, która prowadzi śpiew i różaniec przed

  uroczystością pogrzebową naszych Parafian.

- Panowie kościelni: Karol Kramkowski i Zygmunt Pluciński,

  który obecnie jest chory, ale mamy nadzieję, że w tym roku, po

  rehabilitacji, do nas wróci. Oni nie tylko zbierają składkę, jak

  może się niektórym wydawać, ale też   pomagają przy wszelkich

  pracach remontowych w parafii.

- Panie Lucyna Malicka i Maria Pierzyńska, które dbają o ogród

  i porządek na plebanii.

- Pan Tadeusz Kapela, który wraz z Panem Zygmuntem

  Plucińskim i Zdzisławem Roszakiem przycinają żywopłoty i

  dbają o obejście.

- Pan Piotr Bukowski, który gorliwie wypełnia obowiązki prezesa

  LSO

- Pan Szymon Poniedziałek jest odpowiedzialny za stronę

  internetową naszej parafii.

 Za wszystko wszystkim dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

 

Jeśli chodzi o życie sakramentalne to, w minionym roku Sakrament Chrztu przyjęło siedmioro  dzieci:

 1. Antonina Winkiel
 2. Sebastian Maciejewski
 3. Walentyn Kuczyński
 4. Lena Anna Łykowska
 5. Zofia Plucińska
 6. Hanna Bisikiewicz
 7. Lena Zielińska

 

O dziesięcioro  dzieci mniej niż w ubiegłym roku.

Polećmy te dzieci, które przyjęły chrzest,  opiece Anioła Stróża, aby pomógł im wytrwać w godności Dziecka Bożego:

 

„Aniele Boży…”.

 

U I Komunii, która była 7 czerwca,  było szesnaścioro dzieci: siedem dziewczynek i dziewięcioro chłopców. Niech zachętą do przyjmowania Pana Jezusa w komunii św. będą słowa św. Jana Pawła II z  listu  do dzieci pierwszokomunijnych :

 

„Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze serce było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię św. w was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił" (7 czerwca 1997). „

 

Sakrament Małżeństwa zawarły cztery pary, o jedną parę więcej niż w ubiegłym roku.

 

 1. Adrian Piotr Łagiewka i Marlena Ewa Fabiańska
 2. Bartosz Łukasz Figurski i Marta Majchrzak
 3. Emil Paweł Łabuszyński i Dorota Maria Poniedziałek
 4. Tomasz Golarz i Agata Baj

 

Chorych i Starszych, których odwiedzałem z posługą sakramentalną, było pod koniec roku czternastu. Chorym życzę zdrowia i sił w dalszym pielgrzymowaniu.

 

Niestety, poza radosnymi chwilami w życiu naszej parafii, były też i smutne. W minionym roku zmarły cztery osoby, o trzy osoby mniej niż w 2014 roku:

 

 1. Izabela Koziorowska, 83 lata
 2. Przemysław Wojciech Kasztelan, 25 lat
 3. Izabela Silska, 87 lat
 4. Marcin Eichstaedt, 26 lat

 

Do Komunii św. przystąpiło 18 237 osób, o 1 631 osób mniej niż w 2014 roku. To świadczy, że coraz mniej osób wierzy w obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. Szkoda, że tak niewiele, dla niektórych Parafian, znaczą słowa Pana Jezusa: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”. Mam nadzieję, że w Roku Miłosierdzia i w Roku św. Brata Alberta, przed 100 rocznicą Jego śmierci, będziemy mieli okazję podjąć jeszcze głębszą refleksję nad tym, co Pan Bóg uczynił dla nas, abyśmy cieszyli się życiem w wymiarze doczesnym i wiecznym. Zachętą do tego, aby  przyjąć Boga do swego serca i życia, niech będą słowa wiersza, którego autorem jest mój były Parafianin:

 

„Kto Mszy św. pilnie słucha,

  kto się na niej modli z głębi ducha,   

  Temu we dnie zło nie szkodzi,

  łaska Boża mu się rodzi.

  On nie będzie potępiony,

  umrze Bogiem pokrzepiony,

  Każda praca mu się uda,

  bo Msza święta działa cuda.

  Dla dusz w czyśćcu wybawieniem

  i do nieba wprowadzeniem”.

 

Z ofiar złożonych przez Parafian w roku 2015 było 32 501 pln., o 7 011 pln. więcej niż w ubiegłym roku.. Wydatków było 53 461 pln., o 4 543 pln. więcej, niż przed rokiem.  Za złożone ofiary składam wszystkim Parafianom serdeczne „Bóg zapłać”.

Zdaję sobie sprawę, że dzięki Wam, którzy też macie swoje wydatki  i czasami trudno jest Wam związać koniec z końcem, można było do tej pory tak wiele zrobić.

Nasza parafia nie ma długów względem państwa. Jedyny dług to kredyt zaciągnięty na trzy lata na remont naszej świątyni. Zostało do spłacenia 7 680 pln.. Przy tej okazji pragnę poprosić, aby ta składka na remont kościoła była kontynuowana w następnych miesiącach i latach, abyśmy mogli zrealizować dalsze plany związane z pracami przy kościele, plebanii i obejściu.  

Nie mamy też długów względem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Względem Kurii Metropolitalnej pozostał jeszcze dług z 2007 roku i niewielka część z 2012 i 2013 roku. Dług ten powstał w wyniku podjętych prac i remontów  w naszej parafii, za które trzeba było zapłacić.

W następnych latach czekają nas jeszcze prace związane z dokończeniem elewacji  kościoła i plebanii, jak również wymiany pokrycia dachu.

Przy tej okazji pragnę też podać do wiadomości, że dnia 19 czerwca tego roku, będziemy gościć Biskupa Bogdana Wojtusia, który odprawi Mszę św. odpustową i udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W Roku Św. Brata Alberta, z okazji 100 rocznicy Jego śmierci, będziemy gościli Prymasa Polski Wojciecha Polaka, który odprawi Mszę św. 25 grudnia 2016 roku o godz. 11.30, na którą już dzisiaj wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszam.

 

Wszystkim Parafianom bardzo dziękuję i życzę

obfitych łask Bożych. 

 

Ks. prob. Jan Korygacz