Pokłosie kolędowe - rok 2017

2017-01-31 17:08

 

Przypominam, że zwyczaj odwiedzania przez kapłanów domów wiernych ma swoją długą historię. Pisał o tym już w III wieku św. Atanazy. Spopularyzowano je w głębokim średniowieczu, a zdaniem wielu historyków Kościoła, to właśnie wizyty duszpasterskie dały podwaliny pod organizację parafii na terenach Polski. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się także w zapisie Ewangelii. U św. Łukasza czytamy, że Chrystus poleca swoim uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (por. 10, 1-12).

Do dziś uważa się, że osoby przyjmujące księdza po kolędzie dają publiczne świadectwo swego przywiązania do Kościoła.

 

Na początku tego sprawozdania, jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za życzliwe przyjęcie, poczęstunek i za ofiary pieniężne.

Wizytę duszpasterską rozpocząłem 27 grudnia 2016 roku, a skończyłem 24 stycznia 2017 roku. Sześć Rodzin, które mieszkają na terenie naszej parafii, należy do Świadków Jehowy. Cztery  Rodziny mnie nie przyjęły: dwie w Procyniu i dwie w Różannie.

Zameldowanych na terenie naszej parafii jest 948 osób. Do parafii należy 816 osób, o 9 osób więcej niż w ubiegłym roku. Tak przynamniej wynika z moich obliczeń: 101 w Kamionku o jedną więcej niż w ubiegłym roku, 336 w Procyniu o 9 więcej niż w ubiegłym roku, 351 w Różannie o 3 osoby więcej niż w ubiegłym roku i 28 w Siedluchnie o 2 osoby mniej.

Na 816 osób,  przeszło 30 pracuje zagranicą.

Par małżeńskich,  które deklarują się jako wierzące jest w parafii 191, czyli tyle, ile było w ubiegłym roku: 21 w Kamionku, 78 w Procyniu, 83 w Różannie i 9 w Siedluchnie.

W stanie wolnym żyje 113 osób o 1 więcej niż w ubiegłym roku: 13 w Kamionku, 50 w Procyniu, 48 w Różannie i 2 w Siedluchnie.

Na kontrakt cywilny żyje 10 par: 3 w Kamionku, 2 w Procyniu, 4 w Różannie i 1 w Siedluchnie.

Bez kontraktu cywilnego, ale z przeszkodą żyje 1 para w Kamionku 1 para w Procyniu.

W związków bez przeszkód, które mogłyby zawrzeć Sakrament Małżeństwa, ale nie chcą jest 9: 4 w Kamionku, 2 w Procyniu i 3 w Różannie.

Po rozwodzie żyje 9 osób: 1 w Kamionku, 4 w Procyniu i 4 w Różannie.

W separacji żyją 3 osoby: 3 w Procyniu.

Wdów i wdowców jest 73 osoby: 14 w Kamionku, 33 w Procyniu, 25 w Różannie i 1 w Siedluchnie.

Studentów jest 21 o 1 studenta więcej niż w ubiegłym roku: 2 w Kamionku, 7 w Procyniu, 11 w Różannie i 1 w Siedluchnie.

Do szkoły średniej młodzież dojeżdża. Jest ich 39 o 1 osobę więcej niż w ubiegłym roku: 2 z Kamionka, 13 z Procynia, 22 z Różanny i 2 z Siedluchny.

Do gimnazjum chodzi lub dojeżdża 37 osób, tak jak w ubiegłym roku: 2 z Kamionka, 10 z Procynia, 24 z Różanny i 1 z Siedluchny.

Do szkoły podstawowej chodzi lub dojeżdża 45 dzieci o 13 mniej niż w ubiegłym roku: 9 z Kamionka, 18 z Procynia, 18 z Różanny .

Do szkoły nie chodzi 55 dzieci o 11 więcej niż w ubiegłym roku: 5 z Kamionka, 31 z Procynia, 18 z Różanny i 1 z Siedluchny.

Według moich spostrzeżeń na 816 osób, ok. 100 osób nie było ani razu w kościele. Nie licząc tych, którzy nie chodzą do naszego kościoła, od początku istnienia parafii, jak również naszych najmłodszych parafian, chorych i starszych.

W czasie kolędy najwięcej pytań było w związku z remontem naszego kościoła. Na wszystkie pytania starałem się odpowiedzieć. Poza tym były też pytania dotyczące życia religijnego, za które kieruję szczególne podziękowania.

 

Przy tej okazji pragnę podać do wiadomości, że w czasie tegorocznej kolędy zebrałem 11 080  pln., o 570 pln. więcej niż w ubiegłym roku. Z tej sumy na rzecz różnych instytucji, wyznaczonych przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie, wpłaciłem 2 669pln. i 76gr..  Dokładny wydruk świadczeń podam w gazetce parafialnej. Jako kapłan do kurii wpłaciłem 1 440 pln..

Na rzecz Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie,  za parafię wpłaciłem 896 pln.. Jako kapłan wpłaciłem 420 pln..

Z zebranej kwoty, 2 400 pln. przeznaczyłem na eko – groszek, 160 pln.  na pasyjkę do krzyża w zakrystii, 198 pln., na wino mszalne i na różne opłaty. Na konto naszej parafii wpłaciłem 2 300. 

Przy tej okazji pragnę podać do wiadomości, że schody do kościoła z podjazdem do wózków będą kosztowały ok. 6 000 pln., elewacja kościoła od strony wejścia została oszacowana na ok. 18 000 pln.i tyle samo od strony drogi. Ta suma być może będzie mniejsza, wszystko zależy od kosztorysu, który poda prawdopodobnie nowy wykonawca.

Z przykrością muszę po raz kolejny stwierdzić, że nie z wszystkimi Parafianami udało mi się spotkać. Powodem tego była   z pewnością praca, ale też pewna niechęć a może i nawet obojętność. Ze swej strony, pragnę po raz kolejny zapewnić, że do każdej Rodziny przychodziłem z błogosławieństwem Bożym, życząc tego wszystkiego, co było dla nich najważniejsze. Czyniłem to z potrzeby serca a nie z obowiązku.

 

Zauważyłem po raz kolejny, że wielu Parafian nie było zainteresowanych życiem naszej parafii. A szkoda, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą wspólnotę. Ta wspólnota jeśli ma wzrastać w Miłości, potrzebny jest wspólny wysiłek, aby na różny sposób wskazywać drogę do Boga, który nas kocha, chociaż nie zawsze jesteśmy w stanie tego doświadczyć; do Boga, który nas uświęca, abyśmy nie stracili życia, które nam ofiarował przez Jezusa Chrystusa.

Pragnę również zaznaczyć, że nic nie wiem o likwidacji naszej parafii. W czasie kilku ostatnich spotkań z księdzem Prymasem nie było tematu dotyczącego likwidacji parafii w tej formie w jakiej od przeszło 20 lat istnieje. 

Na koniec, jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę, aby nasza wzajemna współpraca w budowaniu Królestwa Bożego w naszej parafii i w naszych sercach, która trwa już prawie 13 lat, ciągle wzrastała. Bardzo proszę też o szukanie nowych pomysłów i większego zaangażowania w życie naszej wspólnoty parafialnej. Niech ono będzie bogatsze i ciekawsze.

 

Niech Pan Bóg Wam wszystkim szczodrze błogosławi:

 

„ Błogosławiony jesteś, Boże. Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy za wszystkich Parafian, otaczaj ich opieką i umacniaj swoją łaską, aby cieszyli się pomyślnością i zgodą, a jako Twoje dzieci głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen..