Pokłosie kolędowe – rok 2019

2019-02-10 11:16

 

Przypominam, że zwyczaj odwiedzania przez kapłanów domów wiernych ma swoją długą historię. Pisał o tym już w III wieku św. Atanazy. Spopularyzowano je w głębokim średniowieczu, a zdaniem wielu historyków Kościoła, to właśnie wizyty duszpasterskie dały podwaliny pod organizację parafii na terenach Polski. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się także w zapisie Ewangelii. U św. Łukasza czytamy, że Chrystus poleca swoim uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (por. 10, 1-12).

Do dziś uważa się, że osoby przyjmujące księdza po kolędzie dają publiczne świadectwo swego przywiązania do Kościoła.

 

Na początku tego sprawozdania, jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za życzliwe przyjęcie, poczęstunek i za ofiary pieniężne.

Wizytę duszpasterską rozpocząłem 27 grudnia 2018 roku w Kamionku, a skończyłem 26 stycznia 2019 roku w Siedluchnie. Sześć Rodzin, które mieszkają na terenie naszej parafii, należy do Świadków Jehowy. Dziewięć Rodzin miało drzwi zamknięte, jedna rodzin a w Kamionku, trzy rodziny w Procyniu i pięć w Różannie. Z tego dwie Rodziny prosiły o usprawiedliwienie, ze względu na wyjazd.

Zameldowanych na terenie naszej parafii jest przeszło 900 osób. Do parafii należy 779 osób, o 8 osób mniej niż w ubiegłym roku. Tak przynamniej wynika z moich obliczeń: 107 w Kamionku, 315 w Procyniu, 332 w Różannie i 15 w Siedluchnie.

Na 779 osób, 30 pracuje zagranicą.

Par małżeńskich,  które deklarują się jako wierzące jest w parafii 180, o 3 mniej niż w ubiegłym roku: 24 w Kamionku, 72 w Procyniu, 77 w Różannie i 7 w Siedluchnie.

W stanie wolnym żyje 109 osób o 10 mniej niż w ubiegłym roku: 13 w Kamionku, 48 w Procyniu, 46 w Różannie i 2 w Siedluchnie.

Na kontrakt cywilny, bez przeszkód,  żyjer 6 par: 2 w Kamionku i 4 w Różannie.

Na kontrakt cywilny z przeszkodą żyje 9 par: 1 w Kamionku, 2 w Procyniu, 5 w Różannie i 1 w Siedluchnie.

W związku bez przeszkód, które mogłyby zawrzeć Sakrament Małżeństwa, ale nie chcą jest 5 par: 1 w Kamionku, 2 w Procyniu i 2 w Różannie.

Po rozwodzie żyje 10 osób: 2 w Kamionku, 3 w Procyniu i 5 w Różannie.

W separacji żyją 2 osoby: 2 w Procyniu.

Wdów i wdowców jest 70: 13 w Kamionku, 30 w Procyniu, 25 w Różannie i 2 w Siedluchnie.

Studentów jest 22. Tyle samo co w ubiegłym roku: 1 w Kamionku, 8 w Procyniu, 11 w Różannie i 2 w Siedluchnie.

Do szkoły średniej młodzież dojeżdża. Jest ich 40 o 2 osobę więcej niż w ubiegłym roku: 2 z Kamionka, 14 z Procynia, 23 z Różanny i 1z Siedluchny.

Do gimnazjum chodzi lub dojeżdża 10 osób, o 10 osób mniej niż w ubiegłym roku: 1 z Kamionka,  8 z Różanny i 1 z Siedluchny.

Do szkoły podstawowej chodzi lub dojeżdża 62 dzieci o 18 więcej niż w ubiegłym roku: 12 z Kamionka, 29 z Procynia, 20 z Różanny i 1 z Siedluchny .

Do szkoły nie chodzi 50 dzieci o 2 mniej niż w ubiegłym roku: 7 z Kamionka, 23 z Procynia, 20 z Różanny i 1 z Siedluchny.

Według moich spostrzeżeń na 779 osób, ok. 100 osób nie było ani razu w kościele. Nie licząc tych, którzy nie chodzą do naszego kościoła, od początku istnienia parafii, jak również naszych najmłodszych parafian, chorych i starszych.

W czasie kolędy najwięcej pytań było w związku z remontem naszego kościoła i z przyszłością parafii. Były też pytania dotyczące życia religijnego, za które kieruję szczególne podziękowania.

 

Przy tej okazji pragnę podać do wiadomości, że w czasie tegorocznej kolędy zebrałem 11 550  pln., o 20 pln. więcej niż w ubiegłym roku. Z tej sumy na rzecz różnych instytucji, wyznaczonych przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie, wpłaciłem 3 484 pln. i 12 groszy.  Dokładny wydruk świadczeń podam w gazetce parafialnej. Jako kapłan do kurii wpłaciłem 1 440 pln..

Na rzecz Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, za parafię wpłaciłem 880 pln.. Jako kapłan wpłaciłem 420 pln..

Z zebranej kwoty, 2 700 pln. przeznaczyłem na eko – groszek, kilkaset złotych na zespół z Trzemeszna i na chór męski z Gniezna, kilkaset złotych na remont plebanii,  198 pln., na wino mszalne i na różne opłaty.

Przy tej okazji pragnę podać do wiadomości, że konserwacja i elewacja tarasu i wjazdu do garażu jest oszacowana na ok. 14 000 pln.. Natomiast koszt ocieplenia i elewacji ściany południowej kościoła 22 265 pln. Być może uda się na to zdobyć środki z funduszu  remontowo budowlanego z Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

W czasie kolędy nie z wszystkimi Parafianami udało mi się spotkać. Powodem tego była   z pewnością praca, ale też i pewna niechęć a może i nawet obojętność. Ze swej strony, pragnę po raz kolejny zapewnić, że do każdej Rodziny przychodziłem z błogosławieństwem Bożym, życząc tego wszystkiego, co było dla nich najważniejsze.

W czasie odwiedzin kolędowych był też jeden incydent, który bardzo źle świadczy o relacjach między sąsiedzkich.

 

Zauważyłem też, że wielu Parafian nie było zainteresowanych życiem naszej parafii. A szkoda, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą wspólnotę. Ta wspólnota jeśli ma wzrastać duchowo i ubogacać całą wspólnotę w Miłości, potrzebny jest wspólny wysiłek, aby na różny sposób wskazywać drogę do Boga, który nas kocha; do Boga, który nas uświęca, abyśmy nie stracili życia, które nam ofiarował przez Jezusa Chrystusa.

Na koniec, jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę, aby nasza wzajemna współpraca w budowaniu Królestwa Bożego w naszej parafii, w rodzinach i w naszych sercach, która trwa już prawie 15 lat, ciągle wzrastała. Bardzo proszę też o szukanie nowych pomysłów i większego zaangażowania w życie naszej wspólnoty parafialnej.

 

Niech Pan Bóg Wam wszystkim szczodrze błogosławi:

 

„ Błogosławiony jesteś, Boże. Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy za wszystkich Parafian, otaczaj ich opieką i umacniaj swoją łaską, aby cieszyli się pomyślnością i zgodą, a jako Twoje dzieci głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen..