Program wizytacji biskupiej

2013-10-13 12:03

Program wizytacji w parafii Św. Brata Alberta w Różannie – 02.10.2013

 

12.00 – Przyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie

    1. Powitanie w DPS w Skubarczewie

    2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy

    3. Liturgia Słowa – prowadzi ks. proboszcz lub Ks. Biskup:

 •  Pieśń
 •  Znak krzyża
 •  Pozdrowienie
 •  Wprowadzenie – Dyrektor DPS w Skubarczewie
 •  Modlitwa
 •  Czytanie – Ne 2,1-8
 •  Psalm      
 •  Ewangelia – Łk 9,57-62
 •  Słowo Ks. Biskupa
 •  Modlitwa Powszechna
 •  „Ojcze nas…”.
 •   Modlitwa
 •   Błogosławieństwo Ks. Biskupa
 •   Pieśń
ok.13.00 – Obiad w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie
ok.14.00 – Przejazd na plebanię do Różanny (Sprawdzenie stanu biura parafialnego, kościoła i obiektów parafialnych)
15.00 – Sakrament Chorych z modlitwą różańcową (jeden dziesiątek) – prowadzi ks. proboszcz lub Ks. Biskup:
 1. Pieśń na wejście
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu
 3. Powitanie Ks. Biskupa przez Osoby Chore i Starsze 
 4. Liturgia Sakramentu Chorych:
 • Czytanie – Jk 5,13-16
 • Psalm – 102
 • Ewangelia – J 15,1-8
 1. Pieśń
 2. Dziesiątek różańca
 3. Błogosławieństwo Ks. Biskupa
 4. Pieśń
ok. 16.00 – Kawa  (spotkanie z przedstawicielami grup i stowarzyszeń działających w parafii)
17.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania ( 27 osób)
ok. 18.30 – Kolacja.