Sprawozdanie - 2013 rok

2014-02-09 11:58

Najważniejsze wydarzenia w roku 2013

 

W minionym roku, jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy następujące uroczystości: I Komunię św., Boże Ciało, odpust ku czci naszego Patrona Św. Brata Alberta, dożynki gminne gminy Orchowo.

Natomiast 26 października odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

 

W tym czasie młodzież i dzieci przygotowały:

- 5 stycznia zespół wokalno - muzyczny z Orchowa zaśpiewał w naszym

Kościelekolędy i pastorałki.

- 6 stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Różanny wystawiły jasełka.

- 26 maja, dzieci z okazji Dnia Matki,  w czasie Mszy św. o godz. 11.00,

podziękowały  Panu Bogu za dar Matki.

- 29 czerwca Parafialny Zespół  Caritas i Młodzieżowa Rada Duszpasterska

  zaprosiła wszystkich Parafian na festyn rodzinny.

- Z okazji III Tygodnia Wychowania we wtorek, 17 września był

  wyświetlony film pt. „ Joshua”, a w niedzielę, 22 września był wyświetlony

  film pt. „Cristiada”.

- 17 listopada było przedstawienie o życiu wiecznym, na podstawie książki pt.

  „Niebo istnieje naprawdę”.

 

W Wielkim  Poście przeżywaliśmy rekolekcje, które poprowadził Ks. Dariusz Musiał, wikariusz z parafii Św. Józefa z Inowrocławia.

W tym czasie był dzień skupienia dla Matek Różańcowych.

Z Służbą Liturgiczną byliśmy w kinie na filmie pt. „Skarby Niebios”.

Dla wszystkich chętnych z parafii i nie tylko, był wyjazd na pięciodniową wycieczkę w Bieszczady.

Na początku sierpnia była pięciodniowa wycieczka  Służby Liturgicznej do Chojnika i okolic. Przy tej okazji pragnę podziękować za zaangażowanie Rodzicom, którzy zachęcają swoje dzieci, aby byli ministrantami i lektorami.

W minionym roku Służba Liturgiczna korzystała z Hali Sportowej w Zespole Szkół w Orchowie.

16 sierpnia był zorganizowany wyjazd autokarowy do Łeby.

11 lutego, z okazji Dnia Chorego, Panie z Parafialnego Zespołu Caritas przygotowały i ugościły Osoby Starsze i Chore na plebanii. Poza tym przygotowały festyn rodzinny, o którym wcześniej już wspominałem i upiekły rogale z okazji Św. Marcina, które za symboliczną złotówkę sprzedały. Zebrane pieniądze przeznaczyły na cele charytatywne w naszej parafii. Dzięki ich zaangażowaniu , wiele rodzin z parafii otrzymały dary z Caritasu za kilkanaście tysięcy złotych. Za ofiarowany czas i wysiłek składam serdeczne „Bóg zapłać „.

 

Jeśli chodzi o prace remontowo – budowlane, to w minionym roku podjęliśmy wysiłek związany z remontem  ściany bocznej kościoła. Koszt remontu wyniósł 75 tys. pln.. Zebraliśmy na ten  cel ok. 25 tys. pln., 10 tys. otrzymaliśmy z funduszu remontowo – budowlanego z Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, resztę, czyli 30 tys. pln.,  otrzymaliśmy w formie kredytu z Banku Spółdzielczego w Orchowie. Przy tej okazji dziękuję też sponsorom, którzy nam pomogli  finansowo z remontem. Dziękuję wszystkim Parafianom, a zwłaszcza tym , którzy nie tylko finansowo pomagali w remoncie,  ale i fizycznie.

Poza tym zostały zakupione ornaty, lekcjonarze i wiele rzeczy, które ubogacają i upiększająliturgię i obejście kościoła i plebanii.

Bardzo dziękuję wszystkim Parafianom za jakąkolwiek pomoc we wszystkich pracach w naszej parafii.

 

W naszej parafii działają następujące grupy duszpasterskie :

- Służba Liturgiczna, w której jest 42 osoby

- Matki Różańcowe, których jest 20 osób,

- Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, w której jest 22 osoby,

- Parafialny Zespół Caritas, w którym jest 7 osób,

- Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji

  Gnieźnieńskiej, w którym są 4 osoby,

- Redakcja gazetki „Brat – nasz święty” , w której jest 5 osób.

Za wszystko dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

Jeśli chodzi o życie sakramentalne to, w minionym roku Sakrament Chrztu przyjęło jedenaścioro dzieci:

Antonia Maciejewska

Zofia Wiesław Biniek

Oliwia Sulanowska

Maja Pszczulińska

Olga Plucińska

Szymon Roszak

Lena Sarnowska

Szymon Andrzejewski

Hubert Czechorowski

Oliwier Kazimierz Kopeć

Jakub Julian Zieliński

O pięcioro dzieci więcej niż w poprzednim roku.

Polećmy dzieci opiece Anioła Stróża, aby pomógł im wytrwać w godności Dzieci Bożych:

„Aniele Boży…”.

 

U I Komunii św., która była 2 czerwca, było piętnaścioro dzieci, w tym pięć dziewczynek i dziesięciu chłopców. O siedmioro dzieci więcej niż w ubiegłym roku.

Pomódlmy się w intencji dzieci i ich Rodziców:

„Dziękuję Ci Jezu, za wielką miłość, jaką ich ukochałeś. Dziękuję Ci, że przyszedłeś do serc tych dzieci, by odtąd być z nimi jeszcze pełniej w ich radościach i smutkach. Chcesz, aby byli szczęśliwi i doszli do radości wiecznej. Prowadź ich, by zawsze czynili tylko dobro. Serce Jezusa, spraw, niech Cię kochają coraz więcej i uczą się miłości do ludzi przez całe życie. Spraw, aby zawsze doświadczali miłości Rodziców i życzliwości ludzi, których spotkają w swoim życiu.Amen”.

 

Sakrament Bierzmowania przyjęło 27 osób, z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz z pierwszej klasy szkoły średniej. Niech Duch św. wspomaga ich, aby jak najlepiej wykorzystali Jego dary.

„Duchu Święty Boże, prosimy Cię, aby Młodzież wzrastała w łasce i dawała żywe świadectwo swojej wiary”.

 

Sakrament Małżeństwa zawarły cztery pary, o jedną parę mniej niż w ubiegłym roku.

PolećmyPanu Bogu wszystkich, którzy zawarli Sakrament Małżeństwa:

„Prosimy Cię Panie za tych, którzy zawarli Sakrament Małżeństwa i są bliscy naszemu sercu. Bądź z nimi zawsze, by miłość, która ich łączy, potrafiła pokonać wszelkie przeciwności, by byli szczęśliwi tu na ziemi i w niebie. Bądź z nimi zawsze i spraw, aby nie zabrakło im ludzi bliskich i życzliwych, gdy przyjdą chwile próby i zwątpienia”.

 

Chorych i Starszych, których odwiedzałem z posługą sakramentalną było siedmioro. Chorym życzę zdrowia i sił w dalszym pielgrzymowaniu:

„Pod Twoja obronę… „.

 

Niestety, poza radosnymi chwilami w życiu naszej parafii, były też i smutne. W minionym roku zmarło osiem osób, o cztery osoby mniej niż w 2012 roku:

 

Zenon Łykowski, 76 lat

Kazimierz Kaczmarski, 69 lat

Jadwiga Jakubiak, 86 lat

Marta Piasecka, 98 lat

Albina Łykowska, 73 lata

Kazimiera Irena Nowak, 71 lat,

Jerzy Gałęzewski, 68 lat

Roman Józef Zięba, 53 lata

Polećmy Panu Bogu tych wszystkich, którzy odeszli z naszej wspólnoty w ostatnim roku.

„Wieczny odpoczynek …”.

 

Do Komunii św. przystąpiło 21 380 osób, o 409 osób mniej niż w 2012 roku.

 

Z ofiar złożonych przez Parafian w roku 2013 było 25 560 pln., o 345 pln. mniej niż w ubiegłym roku, nie licząc składek, które były zbierane w ostatnią niedzielę miesiąca, na remont kościoła. Wydatków było 50 410 pln.. Za złożone ofiary składam wszystkim Parafianom serdeczne „Bóg zapłać”.

Zdaję sobie sprawę, że dzięki Wam, którzy też macie swoje wydatki  i czasami trudno jest Wam związać koniec z końcem , można było do tej pory tak wiele zrobić.

Nasza parafia nie ma długów względem państwa. Jedyny dług to kredyt zaciągnięty na trzy lata na remont naszej świątyni. Nie mamy też długów względem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Względem Kurii Metropolitalnej pozostał dług z 2007 roku i część z 2012 roku.

Dług ten powstał w wyniku podjętych prac i remontów  w naszej parafii, za które trzeba było zapłacić.

W następnych latach czekają nas jeszcze prace związane z dokończeniem elewacji  kościoła i plebanii.

Wszystkim Parafianom bardzo dziękuję i życzę obfitych łask Bożych.